În anul 1902 biblioteca locală funcționa lângă casa de cultură în incinta palatului familiei Urmánczy, din 6.12.1928-i se atribuie primul local public de primărie. Din anul 1931 funcționează ca bibliotecă publică într-un local pus la dispoziție de Banca "Cetatea" având ca bibliotecar pe Nicolae Oprea și un fond de 550 de cărți. Între 1935-1939 fractionează în clădirea primăriei, care era amplasată pe locul actualului parc central, iar din anul 1939, când s-a mutat primăria din această clădire, pe lângă bibliotecă funcționa căminul cultural "Nicolae Bălcescu". Din 1959 este mutată în str. Gării, unde funcționează până în 1968. Între 1968-1983 funcționează în fosta casă a familiei Valer Dusa din str. Bălcescu nr. 8 (fostul Tribunal). Din 1983 funcționează în str. Borsecului nr. 1, iar în anul 2009 se mută în incinta casei de cultură, unde funcționează și astăzi.
În 1952 s-au pus bazele Bibliotecii Orășenești, iar până în anul 1969 a avut și rol de bibliotecă raională. Din 2002 a devenit Bibliotecă Municipală.

Fondurile bibliotecii
1931 - 550 cărți, 1950 - 10.000 documente, 1990 - 44.767 documente, 2000 - 57.000 documente, 2006 - 61.000 documente.
În perioada 2000-2006 proveniența documentelor: din cumpărare - 2.471, din donații - 3.078, din sursă internă - 240, din abonamente - 1.344, în limba româna - 5.536, în limba maghiară - 463, în limba germană - 8, în alte limbi - 1.129.
Acum 50 de ani erau 800 de cititori, astăzi peste 3.000 anual. În medie , în fiecare zi frecventează biblioteca peste 100 de utilizatori, într-un an trecându-i pragul peste 25.000.

Personalități care au vizitat biblioteca
Vasile Netea - istoric, scriitor (1977), Haralamb Zinca - scriitor (1980), Nicolae Dunăre - cercetător, folclorist (1982), Romulus Guga - scriitor (1982), Ileana Vulpescu - scriitoare (1982), Adrian Păunescu - scriitor (1983), Radu Rey - autor de cărți și articole despre civilizația montană (1986), Constantin Cubleșan - scriitor (1986), Vasile Avram - scriitor (2000).