Scurt istoric al școlilor
Din păcate documente despre înființarea primelor scoli nu avem la dispoziție, dar cu toate acestea sunt câteva documente care pomenesc că la începutul anilor 1700 lângă Mănăstirea Doamnei, călugărul Vasile Sturzea învăța copii să scrie și să citească. În anul 1742 un document pomenește despre călugărul Ștefan Dascălu Moldavschi care tot aici la Mănăstirea Doamnei se ocupa de copii din zonă. Din anul 1842 avem la dispoziție mai multe documente care fac referire la învățământul din Toplița. Astfel din acel an este școală greco orientală, care a fost construită de frații Bodor, aceasta devine din 1929 școală de stat. Clădirea propriu zisă a fost demolată în 1964. În prezent aici se află școala nr. 4, Sf. Ilie.
Din anul 1870 se înființează școala romano catolică, primul profesor fiind Csiki János. Această școală a fost naționalizată în 1948, iar în 1960 demolată, în locul ei au fost construite blocuri. Cu demolarea acestei scoli în Toplița s-a desființat școala în limba maghiară până în anul 1990, când se înființează școala Kemény János, care din 2003 devine liceu.
În 1896 Urmánczy Nándor înființează pe vale prima școală de stat, care în prezent este școala nr.1 Vale.
În anul 1912 statul închiriază o casă de la familia Walter unde înființează o școală de stat. Această clădire va fii demolată în 1960, în locul ei fiind construite blocuri.
Tot în anul 1912 se înființează școala evreiască, care după 1920 se închide. În anul 1912 ia ființă școala de ucenici, dar din păcate din 1919 școala își închide porțile. Tot în acest an, 1912, se înființează o școală cu predare în limba maghiară la Secu și Răchițiș. Școala din Secu funcționează și în prezent.
În 1916 deschide porțile școala populară de patru ani, care după trei ani se desființează. Clădirea respectivă în prezent este parte a colegiului M. Eminescu.
Din anul 1918 în cartierul Moglănești se înființează o școală, în această clădire și în prezent se țin cursuri.
În 1923 în Călimănel ia ființă școala în care și acum se țin cursuri.
Între 1923-1930 era o școală de comerț, clădirea respectivă există și astăzi.
În 1928 se depune piatra de temelie a scolii nr. 1 centru, dar această școală va fii terminată abia în 1936. În prezent în această clădire este facultatea de litere.
Era și o școală de artă și meserii între anii 1928-1933.
Între anii 1930-1934 exista o școală de ucenici, de trei ani.
În anul 1935 în cartierul Ciobotani, care atunci aparținea de Toplița se înființează a școală generală.
Din 1940 în cartierul Zencani se înființează în casa familiei Siklódi o școală generală.
În 1958 ia ființă Liceul Teoretic (Actualmente sc. nr. 8). Acest liceu din 1970 se mută în clădire nouă în cartierul Cornișa. Acest liceu azi poartă denumirea de O. C. Tăslăuanu.
În 1971 se inaugurează liceul care astăzi poartă denumirea de Colegiul Național M. Eminescu.
În prezent
Licee: O. C. Tăslăuanu, Kemény János, Colegiul Național M. Eminescu.
Scoli generale în cartierele: Vale, Moglănești, Călimănel, Zencani, iar în centru nr. 4 (Sf. Ilie) și nr. 8.

Grădinițe
În anul 1916 se înființează grădinița de stat având-o ca educatoare pe Székely Erzsébet. Această grădiniță funcționa în fosta școală greco orientală, clădire demolată în 1964. În această grădiniță, în anii 30, erau 24 de copii. În anul 1960 deja erau 5 grădinițe, în 1970 sase grădinițe, iar în anul 1975 12 grădinițe. Din anul 1980 erau două creșe, una în Cornișa cu 182 de copii și una ce aparținea fabricii CPL, aici erau 171 de copii. Tot în anul amintit erau grădinițe:
- una în centru cu 2 grupe în limba română și una de limba maghiară,
- o grădiniță în Călimănel cu două grupe de limba română,
- o grădiniță pe Vale cu o grupă de limba română,
- o grădiniță în Zencani cu o grupă de limba română și una de limbă maghiară.
În prezent
Nr. 1 „Mici ecologiști” 7 grupe, 5 grupe în cartierul Cerbul 2 grupe în cart. Aluniș.
Nr. 2 „Dumbrava minunată”, 5 grupe pe str. Borsecului (4 grupe în limba română și o grupă în limba maghiară), 4 grupe în cartierul Cornișa.
Nr. 3, la școala din cartierul Vale cu 2 grupe.
Nr. 4, la școala din Zencani, 2 grupe.
Nr. 5, la școala din Călimănel cu 2 grupe.
Nr. 6, „Voinicelul” cu opt grupe, 7 în limba română și una în limba maghiară.
Nr. 7, „Kemény János” o grupă de limba maghiară.
Nr. 8, în cartierul Moglănești cu o grupă.