Catedrala Ortodoxă

Proiectata de către, și construită sub supravegherea inginerului Giacomuzzi Vigilio, catedrala ortodoxă, este cea mai mare biserică din oraș, are 38 m lungime, 13 m lățime, iar înălțimea turnurilor este de 40 m. Construcția ei a început în anul 1868, dar din cauza lipsei de fonduri între anii 1874 și 1896 nu s-a lucrat, din această cauză biserica a fost terminată doar în 1903, an în care a fost și sfințită, pe data de 8 septembrie.

Mănăstirea Sf. Ilie

Construită între anii 1845 și 1847 la Stânceni (jud. Mureș), a fost mutată și reconstruită la Toplița intre anii 1910 și 1911 la cererea și pe cheltuiala patriarhului Miron Cristea. Mănăstirea de 14 m lungime și 5 m lățime a fost sfințită pe data de 21 octombrie 1928. În perioada 1985-1990 pe lângă clădirea mănăstirii vechi s-a mai construit o biserică mai încăpătoare, precum și alte clădiri administrative. Din 1995 subsolul mănăstirii găzduiește un muzeu în care sunt expuse obiecte de cult unele datând chiar din secolul al XVII.-lea.

Mănăstirea Doamnei

Construită undeva între anii 1658 și 1710 (nu se știe cu exactitate) mănăstirea Doamnei este cea mai veche clădire din oraș. Legenda spune că mănăstirea a fost construită cu ajutorul unei donații din partea doamnei Safta, soția domnitorului Moldovei Gheorghe Ștefan. Construcția se afla la 2 kilometrii de centrul orașului în cartierul Moglănești, are 12 m lungime, 4,5 m lățime și este acoperita cu șindrilă.

Biserica Greco Catolică

Construită din lemn între anii 1770 și 1791 din donațiile moșierilor locali, după 1922 a fost mutată la Gălăuțaș unde se află și astăzi; în locul ei (un pic mai sus) între anii 1924 și 1926 s-a construit o biserică nouă. În 1948 religia greco catolică a fost interzisă de către regimul comunist, astfel clădirea bisericii a fost preluată de către biserica ortodoxă; după 1989 biserica nu a mai fost retrocedată, de aceea s-a construit o nouă biserică care a fost sfințită pe data de 27 octombrie 2002.

Biserica Romano Catolică

Conform documentelor vremii în anul 1780 exista o casă de rugăciuni de rit romano catolic, dar cu timpul aceasta a devenit neîncăpătoare pentru toți enoriașii, astfel între 1867 și 1873 s-a construit actuala biserică romano catolică; a fost grav avariată de un incendiu în data de 6 mai 1887 și a fost în mare parte reconstruită, lucrările finalizându-se în octombrie 1888. Biserica are 20 m lungime, 10 m lățime, înălțimea interioară este de 6 m, iar turnurile au 31 m.

Biserica Reformată

A fost construită în anul 1895, din cărămidă și piatră. Pe data de 18 septembrie 1944, cu ocazia bombardamentelor sovietice biserica a fost lovită și grav avariată: turnul s-a prăbușit iar clopotul s-a topit în incendiul declanșat de bombă, datorită acestui fapt între anii 1944 și 1949 slujbele reformate au fost oficiate în incinta școlii romano catolice. Biserica a fost reconstruită din donațiile episcopiei și enoriașilor, lucrările finalizându-se în anul 1949.