Sectorul XV Budapesta (Rákospalota)

Cele două localități s-au înfrățit în 1900, mulțumit eforturilor depuse de Jánosi Zsolt reprezentantul, Czibik Tamás primarul și Dr. Öry Imre viceprimarul sectorului XV.
O scurtă istorie a sectorului XV: un document din secolul XIII spune că în urma unui atac al tătarilor satul Palota a fost distrus, iar după 1347 localitatea între timp repopulată ajunge în proprietatea familiei Lorant. În 1638 satul devine proprietatea familiei Újfalusi, în 1749 este proprietatea lui Fekete György, iar după aceea devine proprietatea familiei Károlyi.
În 1846 este inaugurată calea ferată care străbate așezarea, între timp localitatea a devenit favoritul loc de agrement al locuitorilor din împrejurimi. Din 1877 localitatea are tramvaiuri. În 1923 Rákospalota este declarat oraș, iar din data de 1 ianuarie 1950 este anectat de Budapesta.
În data de 1 ianuarie 1994 avea 92.317 locuitori, dintre care 43.372 sunt bărbati și 48.945 femei. Sectorul are în dotare 8 creșe, 18 grădinițe, 23 scoli, 17 asociații sportive, 14 scoli sportive. În anii anteriori între cele două localități s-au format legături bune pe plan cultural, sportiv și între scoli. De asemenea în anii trecuți, mulțumit Dr. Öry Imre, mulți Toplițeni atât maghiari cât și români au fost tratați gratuit de diferite boli. Prețul acestor tratamente și operații în 1998 au ajuns la suma de 300.325.000 ROL.
În prezent primarul Sectorului XV este dl. Hajdú László.

Marcali

Al doilea oraș înfrățit cu Toplița este de asemenea din Ungaria, se află la distanta de 13 km de lacul Balaton, 200 km de Budapesta, are 13.200 locuitori și se numește Marcali. Și cu această localitate actele de înfrățire au fost semnate în 1990 mulțumit eforturilor depuse de Monostory László.
Denumirea Marcali se trage din Marcellus, zona a fost populată încă din timpuri preistorice. Primul document care amintește de mica localitate din județul Somogy provine din 1274. În 1448 așezarea este ridicată la rangul de oraș, iar până în 1686 se află sub ocupație turcă. În 1735 devine reședință de județ, iar din 1772 iarăși oraș.
Széchenyi Ferenc a populat localitatea cu muncitori, drept urmare industria așezării s-a dezvoltat foarte repede. În 1804 are poștă, în 1861 spital, iar după 1908 s-au înființat mai multe scoli. Înfrățirea dintre Toplița și Marcali este în primul rând rezultatul eforturilor depuse de Monostory László, de-a lungul anilor între cele două orașe s-a dezvoltat o relație bunș pe plan cultural, sportiv, educational și turistic.
În prezent primarul orașului Marcali este Dr. Sütõ László.