- În 1567 este publicat documentul oficial despre înființarea localității.
- Începând cu anul 1658 se construiește mănăstirea Doamnei, care din 1710 ajunge la forma actuală.
- În anul 1850 se înființează școala greco catolică, dar încă din anul 1700 pe lângă mănăstirea Doamnei funcționa școala confesională.
- În anul 1791 se sfințește biserica greco catolică.
- Încă din 1867 în Toplița funcționa teatru în limba maghiară.
- Din 1870 se înființează școala confesională romano catolică, care a funcționat până în anul 1948, iar din acest an a funcționat ca scoală maghiară până în anul 1960.
- În 1873 se sfințește biserica romano catolică.
- În anul 1895 familia Urmánczy înființează ziarul Topliczai Híradó.
- Se termină lucrările la biserica reformată în anul 1895, an în care se și sfințește biserica.
- Urmánczy Nándor în 1896 înființează în cartierul Vale o școală de stat.
- Sub denumirea Maroshévízi Híradó, familia Urmánczy înființează un ziar local care timp de 8 luni a apărut săptămânal.
- Se inaugurează gara feroviară pe data de 29. octombrie 1909.
- În anul 1912 ia ființă școala de stat din centrul localității.
- Dósa István, în 1919 înființează prima echipă de fotbal.
- Între anii 1925-29 Toplița devine oraș.
- Apare ziarul Glasul Cãlimanilor în anul 1929, care a fost editat în nouă numere.
- În 1933 se inaugurează biserica baptistă.
- Din anul 1952 Toplița devine oraș.
- Din anul 2002 Toplița devine municipiu.
- Din 2011 se înființează ziarul în limba maghiara Maroshévízi Hírlap, ziarul apare lunar.