Consiliul Local Topliţa, Biblioteca Municipală „George Sbârcea” Topliţa şi
Project Activ Iaşi desfăşoară
CURS MANAGEMENT DE PROIECT
acreditat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi CNFPA,
din 4 octombrie 2010, în TOPLIŢA; cursul oferă posibilitatea acumulării cunoştinţelor necesare managementului unui proces de formare – identificarea nevoii de instruire, planificare, marketingul formării, organizare - şi dezvoltării abilităţilor de proiectare, derulare, evaluare şi revizuire a programelor de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale necesare diferitelor instituţii specializate sau la locul de muncă prin folosirea unei game variate de metode de instruire şi de implicare a participanţilor.
Data limita de înscriere este 30 septembrie 2010 !
REDUCERE EXCEPŢIONAL Ă DE TAXE 60 % = 530 RON = 90 ORE !!!
Cui se adresează programul?
persoanelor interesate în a dobândi statutul de personal calificat ca Manager de Proiect, din orice domeniu, scopul: accesarea Instrumentelor Financiare Structurale Europene sau naţionale
Structura programului (16 module). Acte pentru inscriere
• Introducere în Managementul Proiectelor;
• Cadrul conceptual al Managementului Proiectelor.Iniţierea Proiectelor;
• Stabilirea scopului şi a obiectivelor proiectelor;
• Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului;
• Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului;
• Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect;
• Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect;
• Managementul riscurilor;
• Managementul echipei de proiect;

a. Copie după Cartea de identitate
b. Copie după Certificatul de naştere
c. Copie după Certificatul de căsătorie (unde este cazul)
d. Copie după diploma / adeverinţa de absolvire a ultimei instituţii de învaţământ

Pentru a beneficia de reduceri:
- pentru bugetari - adeverinţă de la locul de muncă.
Info: Viorica Lazăr

Fi primul informat, abonează-te la ştiri prin flux RSS sau email!

Părerea ta contează!